понеділок, 18 вересня 2017 р.

Сливка Ю.Ю. (кер. кол.) - Правда про унію. Документи і матеріали [1981, DjVu]

У книзі зібрано документи і матеріали, які викривають реакційну роль Ватикану та уніатської церкви в історії українського народу. Висвітлюється антинародна діяльність католицького духовенства на Західній Україні, яка сприяла посиленню тут окупаційної влади іноземних держав, a також антирадянська політика Ватикану та уніатської церкви в роки Великої Вітчизняної війни. Для широкого кола читачів.

Завантажити книгу

понеділок, 17 липня 2017 р.

Стаття "Наука і міф" в журналі «Людина і світ» № 7 1987 року
Дещо про джерела білянаукової міфології

Ми живемо в епоху науково-техніч­ної революції, яка започаткувала те велетенське прирощування матеріальних і духовних можливостей людини, завдяки якому вона не тільки стала урівень з героями міфів і казок, а й багато в чому випередила їх. Уся розумна, істинно гуманістична людська діяльність нині грунтується на строгому науковому ана­лізі довколишньої дійсності. Б нашій країні, яка вступила в етап планомірного і всебічного вдосконалення соціалізму, дедалі грунтовніше утверджується на­уковий стиль мислення, що спирається на діалектико-матеріалістичні уявлення про світ та процес пізнання його людиною.
Водночас прогрес науки, хід її не­ухильного проникнення а таємниці світо­будови супроводжується виникненням і поширенням білянаукових міфів — сен­саційних уявлень, автори і послідовники яких намагаються спиратися на дані науки, апелювати до неї, хоч насправді ці уявлення не мають під собою наукового грунту.

понеділок, 26 червня 2017 р.

Фаворський В. Церква та національний рух на Україні в XVI-XVII ст. (1929) [djvu]

У книзі розказано про насадження Брестської церковної унії 1596 року на українських землях, що входили до складу Речі Посполитої, про боротьбу народних мас України з уніатством і релігією в ході народно-визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького.

Завантажити книгу

неділя, 4 червня 2017 р.

Стаття "Християнство і "язичницька" культура" в журналі "Атеистические чтения" № 16

У художній спадщині стародавніх цивілізацій особливе місце посідає творчість майстрів Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, яку називають "античною". Вперше цей термін з'явився у XV ст., коли в боротьбі з церковною ідеологією середньовіччя складалася нова гуманістична культура італійського Відродження.
Знайомство з уславленими пам'ятками, створеними грецькими й римськими архітекторами, скульпторами та живописцями, не тільки розширює наші знання про історію далекого минулого, але й доставляє сучасній людині глибоку естетичну насолоду. За образним висловом К. Маркса, твори античного мистецтва до наших днів зберігають значення норми і недосяжного зразка.
Разом з тим велика спадщина минулого, яка є складовим елементом культури всього людства, дісталася нам далеко не в повному вигляді. У цьому винні не тільки стихійні лиха, повені, землетруси, урагани, але в набагато більшій мірі самі люди. Війни між народами та країнами, загострені соціальні протиріччя, релігійна ворожнеча — усе це,, як правило, призводило до руйнування культурних цінностей. Якщо йдеться про пам'ятки античної культури, то в їхньому зникненні не останню роль відіграло християнство, ідеологія якого була ворожою життєствердному та яскравому світу античності.
Давні статуї і будівлі почали руйнувати ще варвари, але це були лише окремі епізоди, що не порівнюються з тим планомірним і лютим знищенням, якому піддалася "язичницька" культура з боку християн. Моральні норми, яких дотримувалися прихильники нової релігії, інше уявлення про сенс життя і про роль та місце в ньому людини робили християн принциповими супротивниками античної культури та мистецтва, не кажучи вже про те, що самі зображення богів і героїв були для них не більш,, як нікчемними ідолами язичників. Недарма розпис на стелі в залі Костянтина у Ватикані, виконаний Томмазо Лауреті, зображує переможно піднятий хрест на тлі поваленої і зруйнованої мармурової статуї.
Томмазо Лауретті. Тріумф християнства (1587). Ватиканський музей

неділя, 28 травня 2017 р.

Карпенко П. Чорне кубло (Про вбивство в Лаврі) (1930) [DjVu]

20 липня 1929 р. у годину дня громадянин Микола Зозуля повертався з Біржі Праці додому через "Нижній Вал" і городи Печерської Лаври, і поблизу свого городу побачив у канаві шматки м'яса; підійшовши ближче, Зозуля побачив, що це була частина жіночого тіла, а саме - права грудь з лопаткою. Про цю знахідку було повідомлено слідчим органам і розпочато розслідування. При огляді місцевості були знайдені людські рештки...
У книзі розказано про чорні справи Києво-Печерської Лаври, про її роль у роки імперіалістичної війни і в перші роки Радянської влади, про події, що призвели до її закриття.

Завантажити книгу

четвер, 27 квітня 2017 р.

Стаття "Наука і міф" в журналі «Людина і світ» № 10 1987 року

 У місцях, позначених на цій карті, щез­ли найбільші з тих літаків та суден, що пропали в Бермудському трикутнику.

Зловісні Бермудські острови...
Наочним прикладом того, як вини­кають і «вмирають» білянаукові міфи, може бути історія про «незвичайні» по­дії в Бермудському трикутнику. Сумно­звісний трикутник — це порівняно неве­лика ділянка Атлантичного океану, роз­ташована між Бермудськими острова­ми, островом Пуерто-Ріко та краєм пів­острова Флоріда.
Що ж привернуло загальну увагу саме до цього району світового океану? Ось одне з типових повідомлень.
5 грудня 1945 року п'ять бомбарду­вальників-торпедоносців, що входили до складу військово-повітряних сил США, вилетіли зі свого аеродрому для виконання навчального завдання. Літа­ки пілотували досвідчені льотчики, які не раз літали в цій частині Атлантичного океану. Однак через деякий час зв'язок з ними несподівано припинився. На по­шуки послали ще один літак, але й він безслідно зник. Тоді командування, за­непокоєне подією, організувало широко­масштабну рятувальну операцію, в якій взяло участь багато літаків та суден. Та все було марно...

понеділок, 10 квітня 2017 р.

Стаття "Як ми виховуємо в учнів матеріалістичний світогляд" в газеті "Закарпатська Правда" 25.08.1954 року

У звітній доповіді XIX з'їздові партії товариш Маленков говорив: «У нас панує соціалістична ідеологія, непорушну основу якої становить марксизм-ленінізм. Але у нас ще збереглися залишки буржуазної ідеології, пережитки приватновласницької психології і моралі. Ці пережитки не від­мирають самі по собі, вони дуже живучі, можуть рости, і проти них треба вести рі­шучу боротьбу».
Одним з таких пережитків є релігійні вірування і забобони. Зберігшись у сві­домості деяких людей нашого радянського суспільства, релігійні вірування і забобо­ни іноді впливають на молодь, на школя­рів.

неділя, 19 березня 2017 р.

Стаття "Жінка і релігія" в газеті "Радянська Буковина" 07.09.1960 року

"Церква дві тисячі років служила дже­релом, з якого черпались виправдання пра­вового та економічного обмеження жінок".
(О. М. Горький)

Жінці релігія завдала найбільшого зла. Вона узаконила її рабське становите в су­спільстві та сім’ї, прив'язала безправну тру­дівницю до себе маревом потойбічного бла­женства. А на цьому світі церква дала їй ілюзію умиротворення, навіяла, що храм  надійне місце, де жінка в гарячій молитві до бога знайде заспокоєння своїй страж­дальницькій душі.
Коли нещасна жінка нарікала на свою тяжку долю, то її ремствування втихоми­рювали, посилаючись на тору і талмуд (в іудействі), на біблію (в християнстві), ко­ран (в мусульманстві). Ці тяк звані свя­щенні книги пройняті духом приниження жінки, бо біблейська Єва нібито занапасти­ла рід людський, скуштувавши плід від за­бороненого дерева і спокусивши до цього Адама. Підтримуючи експлуататорів, релі­гія проповідує неповноцінність жінки, об­ражає її людську гідність. Релігія іменує жінку «диявольською посудиною», «нечис­тою силою», «виродком пекла».

понеділок, 6 лютого 2017 р.

Стаття "Чому загинули Борис та Гліб" в журналі «Людина і світ» № 8 1987 року.

Роздуми з приводу однієї проповіді
 
Борис і Гліб. Ікона московської школи XIV століття. Державний російський музей (Ленінград).

Бризки бурхливого моря... Клап­ті хмар біжать по небу... Постать промовця в білому одязі на тлі чорного каменя... Його голос поєд­нується з подихом вітру, слова бентежать, екзальтують слухачів.
Так, або приблизно так, проповіду­вали засновники перших християнсь­ких громад сотні літ тому. Деяких з них церква оголосила святими та нарекла апостолами. Перекази про їхні проповіді, хоча й не мають під собою історично підтвердженої ос­нови, популяризуються церковними колами ще й досі. Християнство оголосило святими різні місця, де начебто проповідували оті апостоли. Відомо, зокрема, що в Синопі (на півночі Туреччини) тривалий час — понад тисячу років — всім ба­жаючим демонстрували похмуру споруду з уламків чорного каменю, яка, за твердженнями богословів, правила за кафедру апостолу Андрію під час його проповідей. Саме цю особу як проповідника християнства на Подніпров'ї виділя­ли апологети православ'я.